August 2019

Kære Gyldendal

Denne henvendelse er et åbent brev. Afsender er en gruppe psykologer, som er bekymrede over, at I vil fortsætte salget af bogen ”Godnat og sov godt”. Bogen opfordrer til at bruge en form for søvntræning, hvor forældre skal ignorere deres babys eller lille barns gråd i bestemte tidsintervaller, når barnet skal sove. Det er ifølge bogen bandlyst at amme eller vugge den grædende baby eller nusse eller holde om sit ulykkelige barn om aftenen og om natten. Bogen opfordrer med andre ord til, at forældre skal undlade at trøste deres barn, når det græder.

Da I afviste at fjerne bogen fra jeres sortiment, henviste I til, at I har været i kontakt med forskere i både Danmark og udlandet, og ud fra deres udtalelser ikke finder grund til at trække bogen tilbage. Vi er nysgerrige på, hvilke forskere I har spurgt, og hvilke studier, I har lagt vægt på. Vi vil gøre opmærksom på, at forskning på området generelt er af lav kvalitet1 og at der kan være økonomiske interesser for nogle forskere i at anbefale søvntræningsbøger2. Vi vil opfordre jer til at søge viden hos nogle af de forskere, som har påpeget, at der kan være risikofaktorer forbundet med søvntræning, for eksempel Pamela Douglas3 (læge og ph.d.), James McKenna4 (ph.d. i biologisk antropologi) og Sarah Blunden5 (ph.d. i psykologi). For en kritisk gennemgang af forskning på området henviser vi til Tracy Cassels (ph.d. i psykologi)678.

Babyer og småbørn er meget afhængige af trøst og omsorg fra deres forældre, og det kan få negative konsekvenser for deres udvikling, hvis de ikke bliver trøstet og beroliget, når de er kede af det. Børn, der ikke er blevet mødt med tilstrækkelig omsorg, når de var kede af det, kan blandt andet få sværere ved at håndtere deres følelser9. Manglende trøst og omsorg kan derudover skade tilknytningen imellem barnet og forældrene. Tilknytning vil sige et følelsesmæssigt bånd imellem børn og deres forældre, og dette bånd kan være af god eller mindre god kvalitet. Hvis barnet bliver mødt med trøst og omsorg, når det har brug for det, og føler sig tryg i relationen til sine forældre, er der tale om en sikker tilknytning. Hvis barnet derimod oplever perioder, hvor der ikke tages hånd om dets følelser og behov, kan der dannes en tilknytning af lav kvalitet, hvilket kaldes en usikker tilknytning. Hvis forældre i en periode undlader at trøste deres grædende barn, er der dermed risiko for at der dannes en usikker tilknytning10.

I bogen beskrives barnets gråd som en form for manipulation. Hvis barnet græder så voldsomt, at det kaster op, ses dette endda også som en måde at få forældrenes opmærksomhed på, og forældrene opfordres til blot at skifte sengetøj og derefter lade barnet græde videre. Vi vil gerne understrege, at gråd ikke er en form for manipulation og at babyer og småbørn slet ikke er i stand til at manipulere, og heller ikke at kaste op med vilje. Gråd er det lille barns måde at kommunikere på. Barnet kan derved kommunikere et behov, hvilket kan være både fysisk og følelsesmæssigt. Gråden betyder med andre ord, at barnet har brug for sine forældre, og forældrene vil instinktivt reagere på barnets gråd og opfylde dets behov. Hvis barnets gråd ignoreres tilstrækkeligt længe, vil barnet med tiden stoppe med at græde. Dette bliver af nogle tolket som, at barnet har lært at berolige sig selv. Man ved dog fra forskningen, at babyer og småbørn slet ikke er i stand til at berolige sig selv. Barnet er blot blevet stille, fordi det har lært, at dets gråd ignoreres. Barnet kan med andre ord stadig være ked af det, bange og ensom, men det er stoppet med at give udtryk for sine følelser11.

Vi er derudover bekymrede over, at bogen giver vildledende information om babyers og småbørns søvn. Ifølge bogen skal en baby på 6-7 måneder kunne sove natten igennem alene (omkring 12 timer), og hvis ikke barnet kan det, mener forfatterne, at barnet har et søvnproblem. Forældre kan dermed blive vildledt til at tro, at deres barn har et søvnproblem, selvom deres barns søvn er helt normal. Hyppige natopvågninger er normalt hos babyer og småbørn, og det er normalt at de har brug for deres forældre, når de skal sove, og når de vågner om natten12. Bogen giver det indtryk, at søvntræning er nødvendigt, for at barnet vil begynde at sove bedre. Forskning har dog vist, at søvntræning ikke fører til, at barnet sover bedre13. Søvntræning kan lære barnet at stoppe med at græde og kalde på sine forældre, men det giver ikke bedre søvn til barnet. Bogen antyder, at barnet vil få langvarige søvnproblemer, hvis ikke forældrene søvntræner barnet med den metode, som beskrives i bogen, men det er der simpelthen ikke forskningsmæssigt belæg for. Bogen anbefaler desuden, at barnet skal begynde at sove alene på sit eget værelse senest når det er tre måneder gammelt. Denne praksis kan øge risikoen for vuggedød, da det er sikrest for babyen at sove i samme rum som sine forældre1415.

Da bogen er skrevet af en læge og sælges af et anerkendt forlag, vil mange forældre måske ukritisk benytte sig af bogens metode. Vi mener, at I som forlag har et ansvar i forhold til at distribuere denne forældede og potentielt skadelige metode. Vi håber, at I vil genoverveje tilbagetrækning af bogen og ser frem til jeres respons.

Underskrevet af 723 psykologer.

Kilder:

 1. https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/fagartikler-psykologi-viden/cry-it-out-soevntraening-hvordan-paavirkes-barnet-naar-dets-graad-ignoreres/
 2. http://familieudenfilter.dk/gaesteindlaeg-forskning-i-cry-it-out-oekonomiske-interesser-og-forudindtagede-konklusioner/
 3. Douglas, P. & Hill, P. (2013). Behavioral sleep interventions in the first six months of life do not improve outcomes for mothers or infants: A systematic review. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 34(7) 497-507
 4. McKenna, J.J., & McDade, T. (2005). Why babies should never sleep alone: A review of the co-sleeping controversy in relation to SIDS, bedsharing and breast feeding. Paediatric Respiratory Reviews, 6(2), 134–152
 5. Blunden, S., Etherton, H. & Hauck, Y. (2016). Resistance to cry intensive sleep intervention in young children: Are we ignoring children’s cries or parental concerns? Children (Basel), 3(2), 8
 6. http://evolutionaryparenting.com/how-effective-is-controlled-crying/
 7. http://evolutionaryparenting.com/what-you-need-to-know-about-crying-it-out/
 8. http://evolutionaryparenting.com/distress-self-soothing-and-extinction-sleep-training/
 9. Cassidy J. (1994). Emotion regulation: Influences of attachment relationships. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2-3) 228-249.
 10. McElwain, N. L., & Booth-LaForce, C. (2006). Maternal sensitivity to infant distress and nondistress as predictors of infant–mother attachment security. Journal of Family Psychology, 20(2), 247–255.
 11. http://evolutionaryparenting.com/distress-self-soothing-and-extinction-sleep-training/
 12. http://evolutionaryparenting.com/normal-infant-sleep-part-i/
 13. https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/fagartikler-psykologi-viden/cry-it-out-soevntraening-hvordan-paavirkes-barnet-naar-dets-graad-ignoreres/
 14. https://www.sst.dk/~/media/5BF42CFB6A8A42BEBDDDDD933D7FDCDB.ashx
 15. https://pameladouglas.com.au/sites/default/files/pdfs/Douglas_Hill%20JDBP%20%2023_9_13.pdf

Underskrevet af psykolog:

Camilla Juhl Dorland, cand.psych.
Heidi Kempel Hansen, cand.psych.
Diana Kløvedal, cand.psych.
Christine Posselt, cand.psych.
Kirsten Vestergaard Andersen, cand.psych. aut.
Michelle Iben Andersen, cand.psych.
Mette Smedegård-Holmquist, cand.psych. aut.
Kirstine Maria Frimand Jensen, cand.psych. aut.
Teresa Steffens, cand.psych.
Josefine Dencker, cand.psych.
Louise Filholm Kjærgaard, cand.psych. aut.
Britta Danø, cand.psych. aut., lektor i psykologi
Vivi Bach, cand.psych. aut., ph.d.
Jeanett Taxbo, cand.psych. aut.
Ida Marie Arlander Hald, cand.psych. aut.
Mathias Jensen, cand.psych. aut.
Jeanett Bonnichsen, cand.pæd.psych. aut.
Silke Louise Fiil Visby, cand.psych. aut.
Stine Bleeg Stenderup, cand.psych. aut.
Iben Kyhl Nielsen, cand.psych.
Sofie Winther, cand.psych. aut.
Lise Lotte Rasmussen, cand.pæd.psych. aut.
Janna Sonne-Hansen, cand.psych. aut.
Rosa Øllgaard, cand.psych., familiebehandler
Jesper Riis Lindholm, cand.psych. aut.
Jane Roed Maul, cand.psych. aut.
Cathriona Cantio, cand.psych. aut., Ph.d.
Joy Normann Kaner, cand.psych. aut.
Tille Schøler, cand.psych. aut.
Ida Knakkergaard, cand.psych., efteruddannelse i spædbarnsterapi
Rebecca Thorbek Uldall, cand.psych.
Helle Søgaard Nielsen, stud.cand.psych.
Kitt Marianne Ingemann Ivarsen, cand.psych. aut.
Tine Busk, cand.psych. aut.
Sine Fisker Sørensen, cand.psych.
Mette Agerskov Petersen, cand.psych.
Nina Lange Forsberg, cand.psych. aut.
Signe Brandt, cand.psych. aut.
Heidi Reippurt, cand.psych.
Jørgen Casparsen, cand.psych. aut., afdelingsleder
Charlotte Frølund Buch Hansen, cand.psych. aut.
Marie Strøm Nygård, cand.psych. aut.
Anna Sofie Slot, cand.psych. aut.
Katrine Isabella Wendelboe, cand.psych, Ph.d.-studerende
Sólveig Kristín Gunnarsdóttir, cand.psych. aut., specialist i klinisk børnepsykologi
Kirstine Stenholt Østergaard, cand.psych. aut.
Mette Christensen, cand.psych. aut.
Nina Høvring Lassen, cand.psych. aut, psykolog i PPR
Birgitte Schaumann, cand.psych. aut., specialist i psykoterapi
Lital Cohen Lyngbæk, cand.psych. aut.
Christina Glad Pedersen, cand.psych. aut.
Benedikte Jordet, cand.psych. aut., specialist i børne og ungdomspsykologi
Sandra Wad Christensen, cand.psych.
Unn Dam Toftegaard, cand.psych.
Janni Nibuhr Thrysøe, cand.psych. aut.
Susanne Ley, cand.psych.
Kristina Søe Høyrup, cand.psych. aut.
Karoline Winther, cand.psych. aut.
Katja Franch Toftdahl Olesen, cand.psych. aut.
Line Johansson, cand.psych. aut.
Roksanda Sørensen, cand.psych. aut., specialist i psykoterapi
Tenna Malmos, cand.psych.aut.
Thomas Nicolaj Iversen, Cand.Psych.Aut
Sara Nina Herborg. Cand.psych.aut.
Stephanie Cooper, Cand. Psych.
Vicki Lind Kølbæk, cand.psych.
Freja Rose, cand.psych.
Agnete Hvidberg, cand.psych., specialist i psykoterapi
Ulla Burmeister, cand.psych.
Malene Broughton, cand.psych.
Katrine Spiegelhauer, cand.psych. aut.
Paulina við Skipá, Cand.psych.
Tenna Hovgaard Svendsen, cand.psych.
Maria Wessman, cand.psych.
Chanette Winther Buus, cand.psych. aut.
Stine Sulen, cand.psych. aut.
Stinne Mølgård, cand.psych. aut.
Ulla-Maria Quist, cand.psych. aut.
Louise Holsøe, cand.psych.
Hanne Brit Aagaard, cand.psych. aut.
Nicoline Mehlsen, cand.psych.
Solveig Wandall, cand.psych.
Murielle Morin Marcussen, cand.psych. aut.
Laura Tange Beich, cand.psych.
Jossefin Nyborg, cand.psych. aut.
Lisa Brask Kærsmose, cand.psych. aut.
Helle Kjær, cand.psych. aut.
Nina Lildal-Schrøder, cand.psych. aut., specialist i psykopatologi
Caroline Ahlgren Tøttrup, cand.psych. aut.
Liv Starheim, cand.psych. aut., ph.d.
Luiza Bertolucci, cand.psych. aut.
Dorthe Bjerregaard Riisom, cand.psych.
Christine Løvgaard Jakobsen, cand.psych.
Tobias Tang Møllehave, cand.psych., børnepsykolog
Clea Thastum, cand.psych. aut.
Kaja Dreiøe Möglich Rasmussen, cand.psych, familiepsykolog
Mette Lebech Andersen, cand.psych. aut.
Josefine Calundan, cand.psych.
Svend Klingberg, cand.psych. aut.
Morgan Kezia Bjerre, cand.psych. aut.
Martin Fiilsø Jensen, cand.psych.
Sarah E. Ambs-Thomsen, cand.psych. aut.
Anne Christina Mørch, cand.psych.
Line Østergaard Askjær, cand.psych.
Nina Porsager Seierøe, cand.psych. aut.
Signe Feilberg, cand.psych. aut.
Pernille Lærke Iversen, cand.psych.
Jeanne West, cand.psych.
Camilla Butcher, cand.psych.
Mai Sisse Øllgaard Waage, cand.psych. aut.
Trine Lill Løwenstrand, Cand.psych. aut.
Jonna Knudsen, cand.psych. aut.
Lise Morgils, cand.psych. aut.
Johanne Felbo, cand.psych. aut.
Signe Maria Hegestand, cand.psych. aut.
Louise Gilbert, cand.psych. aut.
Nadia Madsen, cand.psych.
Astrid Berninger Alrø, cand.psych.
Matine Ladegaard, cand.psych.
Ida Drejer Djurhuus, cand.psych.
Laila Fauerskov Duch, cand.psych. aut.
Anja Heinesen, cand.psych.
Anders Friis Løfting, cand.psych. aut., specialist i psykoterapi
Maria Tornsberg, cand.psych. i PPR
Maria Nørgaard Andersen, cand.psych. aut.
Anna Hvas Andersson, cand.psych, adjunkt
Maja Maria Hove Thomsen, cand.psych. aut.
Silas Svaneklink, cand.psych. aut.
Louise Munk, cand.psych. aut.
Julie Lysdal Alexandre, cand.psych.
Therese Aas Schultz, cand.psych. aut.
Henriette Junker, cand.psych. aut., specialist i psykoterapi
Tina Møller Jensen, cand.psych.
Anne-Mette Kepler, cand.psych. aut.
Anne-Sofie Damm Kristensen, cand.psych.
Ditte Lolk Koschnick, cand.psych.
Birgitte Nørbo, cand.psych. aut., specialist i klinisk psykologi
Danijela Vukovic, cand.psych.
Christine Tygesen Wolfhagen, cand.psych. aut.
Louise Dukai, cand.psych.
Jeanne Stenhøj, cand.psych.
Ingvild Borch, cand. psych.aut.
Majbritt Laurberg, cand.psych. aut.
Tina Borch Jacobsen, cand.psych. aut.
Henry Drøscher, cand. psych. aut., børnepsykolog
Ninna Skov Madsen, cand.psych. aut.
Anne Hartelius, cand.psych. aut.
Mette Batsberg, cand.psych. aut.
Heidi Skovgaard Agerkvist, cand.psych. aut.
Helena Willum Thingvad, cand.psych.
Ulla Reisler, cand.psych.
Catrine Madsin, cand.psych. aut.
Betina Bak, cand.psych. aut.
David Achen Graae, cand.psych. aut.
Mona Kjærgaard Kristiansen, autoriseret psykolog
Ditte Randlev Salling, cand.psych. aut.
Mette Cathrine Rasmussen, autoriseret psykolog
Puk Bihlet, cand.psych.
Sif Maia Ladefoged Simonsen, cand.psych.
Mimi Wilken, cand.psych. aut.
Hilal Dogan Kayaalp, cand.psych. aut.
Mette Lysdahl Fahrenholtz, cand.psych. aut.
Zahra Rammahi, cand.psych.
Katrine Rydahl, cand.psych. aut.
Lars Didriksen,
Camilla Zacho Woetmann, cand.psych. aut.
Christina Duedal Jensen, cand.psych. aut.
Astrid Toftegård, cand.psych.
Kirstine Bruun Larsen, cand.psych. aut.
Ina Smidt Holm, cand.psych. aut.
Julie Bischoff Kjær-Andersen, cand.psych.
Charlotte Ljunggren, cand.psyk. aut.
Malene stæhr, cand.psych. aut.
Jonna Nygaard, cand.pæd.psych. aut.
Sarah Bergmann Rasmussen, cand.psych.
Mina Nambiar, cand.psych. aut.
Katrine Lynn Hulstrøm, cand.psych.
Anne Klode, cand.psych.
Ida Ankjær Sørensen, cand.psych.
Soleyd Larsen, cand.psych.
Christina Dinesen, cand.psych. aut.
Tom Pedersen, cand.psych. aut.
Ninna Zaar, cand.psych. aut.
Nina Nørgaard Fahnøe, cand.psych. aut.
Helle Thybo Clemmesen, cand.psych. aut.
Pernille Jervelund Hansen, cand.psych. aut.
Charlotte Juul Sørensen, cand.psych. aut.
Gitte Lundin Christiansen, cand.psych. PhD
Ane Waldejer Pedersen, cand.psych. aut.
Line Søberg Bjerre, cand.psych. Ph.d.
Nanna Kruuse, cand.psych. aut., specialist i børneneuropsykologi
Ella De Figueiredo Lykke, cand.psych.
Berit Mus Christensen, cand.psych. aut.
Charlotte Staal Dinesen, cand.psych. aut. Børne- og familie psykolog
Cindie Chandhok, cand.psych. aut., familiebehandler og PPR psykolog
Johanne Dahl-Hansen, cand.psych. aut., specialist i psykoterapi
Jeannette Krog, cand.psych. aut.
Eva Ethelberg, mag.art. aut., specialist og supervisor i sundhedspsykologi og psykoterapi
Pia Pippi Sprogøe, cand.psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi
Iben Fog Staal, cand.psych. aut.
Ditte Bach Nielsen, cand.psyk. aut.
Cecilie Katarina Falk, cand.psych.
Nina Foersom Kristensen, cand.psych. aut.
Hanne Karkov, cand.psych. aut., specialist i psykoterapi med børn
Louise Arnfeldt, cand.psych.
Charmaine Bell Knudsen, cand.psych.
Cathrin Farup Henriksen, cand.psych.
Karen H.W. Lyngesen, cand.psych. aut.
Anne Gyldendal Sørensen, cand.psych.
Sofie Frøjk Tannebæk, cand.psych.
Line Popp Mathiesen, cand.psych. aut.
Beinta Atladóttir, cand.psych.
Bettina Gross, cand.psych. aut.
Michelle Frisgaard, cand.psych. aut.
Peter Nielsen, cand.psych. aut.
Anne Møller Mortensen, cand.psych. aut.
Maiken Håkonsson, cand.psyk. aut.
Anne Bank Nielsen, cand.psych. aut.
Michelle Lykke Jensen, cand.psych. aut.
Rie Strange Kjeldsen, cand.psych. Børne og familiepsykolog
Ninna Anderson-Ingstrup, cand.psych. aut.
Line Højbjerg Olesen, cand.psych. aut.
Signe Denckert Hernes, cand.psych.
Karen Møller Vium, cand.pæd.psych. aut.
Pil Brigsted Samuelsen, cand.psych.
Maria M. Bang, cand.psych. aut.
Lise Nissen-Lauritzen, cand.psych. aut.
Laura Bojsen Petersen, cand.psych., småbørnspsykolog i PPR
Alice Fabech, cand.pæd.psych. aut.
Julie Røhder Härtel Husted, cand.psych.
Helene Straarup, autoriseret psykolog
Sidsel Søndergaard Baastrup, cand.psych. aut.
Berit Winsløv, cand.psych. aut.
Karina Væggemose, cand.psych.
Line Boe Jensen, cand.psyk .aut.
Camilla Wellendorf, cand.psych.
Gitte Lisager Johansen, cand.psych.
Gry Blædel, cand.psych. aut.
Janne Søgaard Nielsen, cand.psych. aut.
Carina Lausen, cand.psych.
Marlene Louise Rasmussen, cand.psych. aut. Småbørnspsykolog i PPR
Majken Maria Gaardsvig, cand.psych.
Maja Jessen, cand.psych.
Gilly Gall, cand.psych. aut.
Charlotte Baltzer Rode, cand.psych.
Mette Lodberg Strand, cand.psych. aut.
Stephanie Morrison Lumbye, cand.psych. aut.
Sarah Foss Fabricius, cand.psych. aut.
Marlene Skovgaard Lyby, cand.psych.
Maria Bang-Schnack, cand.psych.
Jeanette Bonde, cand.psych. aut.
Anne Stilling Jeppesen, cand.psych.
Majken Sonne, cand.psych. aut.
Marianne Søholm Iversen, autoriseret psykolog
Stine Møller Madsen, cand.psych. aut.
Mette Lindhardt Mogensen, cand.psych. aut.
Rikke Nynne Clauber, cand.psych.
Anne Blom Corlin, cand.psych. aut.
Lena Fredensborg, cand.psych. aut.
Christina Ørndrup Rask, cand.psych. aut.
Martina Andersson, Søe, cand.psych.
Birgit Juul, cand.psych. aut.
Julie Theill Bøgild, cand.psych. aut.
Mette Børglum Brygger, cand.psych. aut.
Nete Rigenstrup, cand.psych.
Jane Reimann, cand.psych. aut.
Tina Haren, cand.psych. aut.
Maria Louise Petterson, cand.psych. aut.
Louise Balslev Garnæs, cand.psych.
Maj-Brit Lyngsaa Korsgaard, cand.psych. aut.
Sigrid Reinvard Kølster, cand.psych. aut.
Dorte Christiansen, cand.psych.
Randi Hvid Poulsen, cand.psych. aut.
Stine Aagaard, cand.psych. aut., specialist i klinisk børnepsykologi
Maria Chebørløv Brix, cand.psych. aut.
Mie Marie Hye-Hestvang, cand.psych.
Jette C. Jørgensen, cand.psych. aut. i PPR ved 0-6 års området
Stinne Lau Sørensen, cand.psych. aut.
Janni Drechsler, cand.psych. aut.
Joanna Tawfiq, cand.psych.
Anne Klitte Thomasen, cand.psych.
Robert Benjamin Andersen, cand.psych. aut.
Jesper Mogensen, cand.psych.
Trine Andersen, cand.psych.
Tine Weeke Mølgaard, aut. psykolog v. PPR
Helle Rasmussen, cand.psych.
Charlotte Lund Tougaard, cand.psych. aut., specialist i psykoterapi
Lykke Borg Nielsen, cand.psych.
Line Filskov Jakobsen, cand.psych.
Marie Kornum Petersen, cand.psych.
Brigitte Kjær Pedersen, cand.psych. aut.
Stine Ellegaard Christensen, cand.psych.
Frederikke Grith Rosenstand, cand.psych.
Janne Hjorth Topping, cand.psych.
Birgit Rendsmark, cand.psych. aut., specialist i klinisk børnepsykologi
Susanne Wederkinck Nielsen, cand.psych. aut.
Anne-Mette Lyngvold Nielsen, cand.psych. aut.
Sofie Paabøl, cand.psych. aut.
Charlie Sigge Hedman, cand.psych.
Janne Langkilde Rosenbeck, cand.psych. aut.
Iver Hecht, cand.psych. aut.
Anne Jeggesen, cand.psych. aut.
Katja Larsen, cand.psych.
Birgitte Seldorf, cand.psych. aut.
Anne Smed Christensen, cand.psych.
Maria Holm Rasmussen, cand.psych.
Birgitte Hartvig Jespersen, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi
Noomi Katz-Kolberg, cand.psych. aut.
Ester Solås Petersen, cand.pæd.psych., specialist i klinisk psykologi
Bela Leonie Büchner, cand.psych. aut.
Tine Taulbjerg Kristensen, cand.psych.
Christina Bengtson, cand.psych.
Pernille Andrés Blidsøe, cand.psych. aut.
Amanda Krogsgaard Thomsen, cand.psych.
Margit Novland, cand.psych.
Karen Boelt Jensen, cand.psych. aut.
Annette Lando, cand.psych. aut.
Astrid Nyboe Bach, cand.psych. aut.
Sissal Jørgensen, cand.psych.
Lillian Svensson, cand.psych. aut.
Marie Bjerregaard Jensen, psykolog, PhD.
Rikke Pristed, cand.psych. aut.
Natascha Blak Fyrst Christensen, cand.psyk. aut.
Lotte Hauge Sørensen, cand.psych.
Kristian la Cour Andersen, cand.psych.aut.
Christina Keis Jakobsen, cand.psych. aut.
Dina Lavdal Høgh, cand.psych.
Nathalie Hornshøj Lissner, cand.psych. aut.
Rikke Amalie Agergaard Jensen, cand.psych.
Hoda Al-Shahib, cand.psych.
Tom Steen Jensen, cand.psych.
Lotte Ploug Christensen, cand.psych.
Louise Sørensen, cand.psych. aut.
Mikala Kyster Eskildsen, cand.psych.
Katrine Juul Hansen, cand.psych. aut.
Julie Rantzau, cand.psych. aut.
Maria Brønden, cand.psych. aut.
Vitha Weitemeyer, cand.psych. aut.
Monica Adelheid Ambo, cand.psych.
Isabel Sidenius, psykologi studerende
Nana Therkildsen, cand.psych. aut.
Andrea Keller Lees, cand.psych.
Ciara Laybourn, cand.psych.
Katrine Werge Karlsen, cand.psych.
Laura Maria Schack Löffler, cand.psych.
Badria Nawabi, cand.psych. aut.
Marie Skaalum Bloch, cand.psych. aut. Specialist i psykoterapi
Maria Heldgaard, cand.psych. aut.
Maj Faarkrog, cand.psych. aut.
Tenna Hansen, cand.psych. aut.
Dorte Birk, cand.psych. aut.
Katrine Friis, autoriseret psykolog
Ida Lohse, cand.psych. aut.
Ditte Eggert Jørgensen, cand.psych.
Sabrina Gissel Madsen, cand.psych.
Ditte-Marie K. Jakobsen, cand.psych.
Camille Leicht, cand.psych. aut.
Signe Bruun-Rasmussen, cand.psych. aut.
Rikke Laurent Lund Adamsen, cand.psych. aut.
Sisse Krogh Larsen, cand.psych.
Isabella S. Pedersen, cand.psych. aut., specialist klinisk psykologi
Siri Folsø Henriksen, cand.psych. aut.
Henriette Clausager Marquardsen, cand.psych. aut., specialist i psykoterapi
Ditte Lund Christensen, cand.psych.
Line Sangild Thimmer, cand.psych.
Naya Mi Højbjerg Hansen. Cand.Psych. i PPR
Anne Suurballe Tornelund Cand. Psych.aut
Dorthe Landholt Cand.Pæd.Psych. Specialist i klinisk børnepsykologi
Inge Marie Plauborg Nielsen Cand psych Aut og Specialpsykolog i voksenpsykiatri
Fie Mørk Cand. Psych. Aut.
Mathilde Hejlesen, cand.psych.aut.
Anders Christian Böss, cand.psych.aut
Christine Hochfeld, cand.psych.
Line Ejsing, cand.psych.aut
Louise Bech Meyer, cand.psych.aut
Sara Bork, cand.psych
Stephie Heidemann, cand.psych.
Alia sethi cand.psych.aut, spec. i klinisk psykologi
Tina Grøndahl Olsen, cand.psych, specialist i sundhedspsykologi på børneområdet
Gitte Westphael, cand.psych.
Nina Schultz Hansen, cand.psych.aut
Cecilie Stjernholm Skov, cand. psych. aut.
Lotte Birkemose Nordam – cand.psych.aut
Katarina Jensen, Cand.Psych.
Louise Rørmose Gade, cand.psych
Ingrid Brattskar, cand.psych.
Katrine Bjernemose, autoriseret psykolog
Sabine Trouman Vested, Cand. Psych. Aut.
Camilla Limkilde Frydenlund Ohm cand. Psych
Anne-Sofie Schjødt, cand.psych.aut
Benedicte Kidmose, cand.psych., aut.
Louise Thomine Houmann, cand. Psych. Aut.
Petra Patzwaldt, cand.psych.aut.
Tanja Ryberg Jensen, cand. Psych.
Claudia Tassone, cand.psych.
Karina Mortensen. Cand. Psych.
Maria Westergaard, cand. psych. aut.
Camilla Lundin Overbeck, cand. psych. Aut
Camilla Boel, cand. psych.
Henriette Hedegaard Olesen, cand.psych.aut.
Nadia Maina Korfitsen, cand.psych.aut
Christina Linddahl Andreasen, cand.psych.
Stinne Fleischer, cand.psych.aut.
Tanja Beier Sørensen, Cand.psych.
Annette Bugge Dias, Cand. Psyk. Aut
Line Pfeiffer Jørgensen Holter, cand.psych.
Giulia Leonessi, cand.psych.
Trine Bach Valsted, cand.psych.
Noella Dimke-Jensen, cand.psych.
Liv Vadskjær Hjordt, PhD, cand. Psych.
Vicki Lind Kølbæk, Cand Psych.
Karen Sverdrup Henriksen, cand.psych
Nina Møller Tauber, cand. psych.
Betina Nørgaard Mathiassen, cand.psych. aut.
Nanna Folsted Petersen, cand. psych. aut.
Kamilla Kosar, cand.psych.
Mette Hønholdt Akselsen, cand.psych.
Mette Marie Støttrup, cand.psych.aut.
Anne Halkjær, cand. psych. aut.
Tina Sand Odgaard, cand.psych. Aut.
Malene Viderup Worm, Aut Cand psych. Specialist i psykoterapi
Patrick Renault, cand.psych., aut.
Maiken Nøhr Jensen, cand. psych.
Maria Yousoupova, Cand. Psych. Aut. Specialpsykolog i psykiatrien
Mette Birch, cand. psych. aut.
Lisbeth Serup Grove, cand.psych.aut.
Louise Guldberg Rasmussen, cand.psych.
Kathrine Aaen Skov, cand.psych.
Malene Wulff Braüner, cand.psych.
Lotte Rubæk, cand.psych., specialist i psykoterapi børn
Stine Hæk, cand. Psych. Aut.
Miriam Lindholm cand. Psych
Camilla Bendix, cand.psych
Christina Haahr Halberg, cand. psych.
Susanne Bærentzen, cand. Psych. Aut. Specialist psykoterapi
Nadia Kadi, cand.pæd.psych.aut
Maiken Venø, cand.psych
Therese Damgaard Jessen, cand.psych.aut
Solveig Outsen, Cand.psych.aut
Kristian Larsen, cand.psych
Tine Steenhoff, cand. psych. Phd-studerende
Sophie M. S. Gundersen, cand.psych
Anna Maria Riis Hedegaard, cand. Psych. Aut
Kit Bodin Cand. Psych
Marianne Nortvig Mortensen, cand.psych.aut
Chanett Bloch, Cand. Psych.Aut
Lærke Jul Kirkegaard-Larsen, cand.psych
Lea Klærke, cand.psych, psykolog i børne- og ungdomspsykiatrien
Mie Bjerre, cand psych
Lise Liv Skovgaard, cand. psych
Sophia Hofman Adjei, cand. Psych. aut.
Lise Rask Holm Fick, cand. psych., aut.
Sidsel Tougaard, cand.psych.
Rikke Koudahl, Cand.psych aut
Signe Juel Mønnike, cand.psych.
Johanne Stentoft, Cand. Psych.
Maria Rask Byskov, cand.psych.
Anja Frydshou, Cand.Psych.Aut.
Nina Ry-Mikkelsen, cand.psych. aut.
Christina Maar Andersen cand.psych., ph.d.
Sisse Gry Olsen, cand.psych.aut
Maiken Hyldgaard Knudsen, cand.psych.
Michael Nissen, cand psych aut
Lisbet Hartwell Christensen, Cand Psych aut.
Anne Wessel Kaspersen, cand psych aut.
Jonna Jelsbak Dahl, cand.psych.,aut.,ph.d.
Carina Bisgaard, cand.psych.aut.
Mette Westh Hansen, cand.psych.
Marianne Hestehave, cand.psych.aut.
Marianne Schøler, cand.psych.aut
Maiken Lund Binderup, cand psych.aut
Anne-Sofie Palmelund Faaland, cand.psych aut.
Stine Marie Grome-Hansen Cand. Psych. Aut.
Tina Højsgaard Tinglef, cand.aut.psych
Henriette Juul Brandtberg, cand.psych
Louise Gjedsig, Cand. Psych. Aut.
Lærke Liv Hansen, cand. Psych.Aut.
Maria Høst, Cand.psych.
Lærke Juul Edelgaard, cand. Psych.
Lene Kirkegaard, cand.psych.aut
Anne Mette Hvidtfeldt Ravnmark, cand.psych.aut
Anna Krogh Andreassen, cand.psych.
Ditte Bruun Enevoldsen, cand.psych.
Nadia Katarina Lykke Widt, cand. psych.
Emilie Tomis Nielsen, cand.psych
Sofie Alsøe Krogsgaard, cand.psych.
Ása á Neystabø, cand.psych
Stine Steen Høgenhaug, Cand, psych, aut.
Camilla Bekker, Cand.psych
Signe Veje Odgaard, Cand. psych.
Edina Zahirovic, cand.psych.
Helena Bjellvåg, cand.psych.
Terese Strandbæk Lund, cand.psych. aut.
Katrine Hermannsen, cand.psych. aut.
Tea Frigaard, cand.psych.
Anne Krongaard Nielsen cand.psych.aut.
Tinna Winther Olesen cand. psych. aut.
Maja Egelund Nielsen, Cand.Psych.Aut.
Louise Ingegärd Friborg Andersen, cand.psych.aut.
Amalie R. Jepsen, cand.psych.
Rannvá Sloan Jørgensen, cand.psych.aut.
Rie Brodersen – cand.psych.
Sarah Pscheid Nielsen, cand.psych.aut.
Rebecca Poulsen, cand.psych.
Jon Glud Kloster, Cand Psych. Privatpraktiserende psykolog.
Louise Dalskov Helbo Jul, cand.psych
Emilie Theil Nielsen, cand.psych.
Krista Rasch, cand. psych.
Anne Soelberg, Cand.Psych.aut.
Åsa Rudehill Cand. Psych.
Trine Karsholt, cand.psych.
Amanda Marie Engelhardt, cand.psych
Marie Bork Coltau, cand. psych. Aut.
Eva Heitmann Rørosgaard, cand. Psych. Aut.
Helle Tølbøll Lund, Cand.psych.aut
Janne Dannerup, Cand.Psyk.Aut og PhD
Nadia Møller Christiansen cand. psych.
Berit Kjærside Nielsen, cand. psych., PhD.
Pernille Skouenborg, cand. psych.
Annesofie Søndergaard Krogh Johansen, cand.psych
Betina Nørgaard Mathiassen, cand. psych. aut.
Isabella Arbirk cand.psych
Anne Fensløv Larsen, cand.psych.
Annika Juul Gregersen, cand.psych.
Sarah Danielsen, cand.psych.
Hedie Lahijani, cand.psych
Sandrine Fanous Kjeldsen, Cand. psych. aut.
Ina Asmussen, cand.psych.
Iben Gwen Tollan, Cand.psych.
Ditte Ellebæk Larsen, cand.psych.
Nana Lange, cand. psych.
Camilla Ludvigsen, cand.pæd.psych. aut
Anne Ardahl Laier, cand.psych.aut
Anja Hansen, cand.psych.aut.
Helle Friis, cand.psych.aut
Marianne Bukh Ipsen, cand.psych.
Laura Zangenberg, cand.psych
Anna Harpviken, cand.psych
Anne Bräuner, cand.psych
Ann-Kathrine Jørgensen, cand. psych.aut
Merete Poulsen, cand.psych, PhD
Sofie Skole Gamborg, cand. Psych. Aut.
Amalie Kanstrup Lindgren, cand.psych
Jon kevin Staal, cand.psych.
Kristine Jensen de Lopez, cand.psych. PhD, Professor i udviklingspsykologi
Lone Sundahl Olsen, cand.psych.aut., Ph.D.
Natascha Riva, cand.psych.
Ida Schønau, cand. Psych. aut.
Josefine Frehr Lindstrøm, cand. psych.
Fríða Av Fløtum Jensen, cand.psych
Christin Nymann Lund, cand. psych. aut.
Pia Hjarsø Mortensen, cand.psych.aut.
Line Winther Nikolajsen, cand.psych.
Babak Mataee, cand.psych.aut.
John Hjarsø Mortensen cand.psych
Mette Arff Rimmen, cand.psych.aut.
Anna Friis, cand. psych. Aut
Sille Schandorph Løkkegaard, cand.psych., Ph.D.
Kitt Nirmala Andresen, cand.psych.aut.
Anne Nielsen, cand. Psyk. Aut.
Anne lyng Larsen, cand.psych.aut
Signe Verup, cand.psych.aut.
Birgitte Gorm Hansen, cand. Psych. PhD.
Maria Andersen, cand.psych
Miriam Utzon, cand.psych.aut
Marie Jose Nico, cand. psych.aut.
Faezeh Zand, cand. psych. aut. PhD, Specialist i Psykotraumatologi
Christina Findahl Balsby, cand. Psych.
Cecilie Westergaard Olsen, cand.psych.
Malene Lippert Lausen, cand.psych.aut
Marija Tomicic, cand.psych.aut
Bo Hansen, Cand.Psych.Aut.
Lissbet Fride Christensen, cand.psych.
Asta Boel Villadsen, cand.psych.
Annemarie Nyberg, cand. psych. aut.
Carina Majlund Lilbæk, cand. psych.
Eva Back Madsen, cand.psych.
Anne Dorrit Vivike, cand.psych. Aut. Specialist i psykoterapi og psykotraumatologi.
Ditte Lou Gantriis, cand.psych., PhD
Esther Ravn Andersen, cand.psych.aut.
Henriette Søe Jafner, Cand. Psych. aut.
Mette Torp Mouritsen, Cand. Psych. Aut.
Maria Rafn, cand.psych.
Cecilie Brommann, cand.psych.aut.
Sine Busch Johansen, cand.psych.aut.
Jette Gørtz Smestad. Cand.psych. aut. Specialist i klinisk psykologi
Lív Højsted Horsdal, cand.psych
Krista Straarup, Specialpsykolog
Sofie Nyhøj Kristensen, cand.psych.aut.
Anja Hubbard, Cand.psych.aut. Specialist i Klinisk Psykologi
Tórfríð A. Danielsen, cand.psych
Gitte Andersen, cand.psych.aut.
Gitte Blok Andersen, cand.psych.
Kasper Roos, cand.psych
Nina Søes Ibsen, cand.psych.
Ida Katballe, cand.psych.aut., psykolog i Socialforvaltningen
Judith Frøkiær Nielsen cand. Psych
Anne Elisabeth Traulsen cand.psych.aut.
Pernille Juul Zoega, cand.psych.aut.
Marianne ussing. Autoriseret psykolog
Helga Elisabeth Salling Árnadóttir, cand.psych.
Louise Dilling Thomsen, cand. psych. aut.
Randi Boysen Cand. psych. aut.
Sille Judithe Olesen, cand.psych
Jan Hesthaven Velling klinisk psykolog aut
Julie Randeris Johannesen, cand.psych
Christina Holst Welling, cand.psych.
Sofie Ryberg O’Brien, cand.psych.aut.
Lotte Nørbach, klinisk psykolog, aut.
Anette Espeland, Cand.Psych. Aut. specialist og supervisor i psykoterapi
Maria Holberg Hernø, Cand.Psych.
Sanne Helene Bekker. cand.psych.aut
Sandra R. Gufler cand.psych.
Line Engel Clasen, cand.psych.aut., Ph.D.
Katrine Stauvrebjerg Jensen, cand.psych
Charlotte Frøkjær, cand.psych.aut
Lea Petersen, cand. psych. aut.
Katrine Møller Hansen cand.psych
Sara Leszczynska, cand.psych
Rasmus holm, specialpsykolog i psykiatri
Louise Larsen, cand.psych.
Lena Lippke, cand.psych.aut., Ph.D.
Christina Schlander. Cand. Psyk. Aut.
Mette Outrup. Cand.Psych.
Maja Elisabeth Knudsen, cand.psych.
Lisbeth Grønborg, cand.psych.aut.Phd
Christina Lykke Larsen, cand.psych.
Lærke Bjerager, cand.psych.aut
Helle Frelle-Petersen, specialist i psykoterapi og supervisor
Anna McMillan, Stud.cand.psych
Birgitte Nør-Hansen, Cand. Pæd. Psych. Aut.
Charlotte Hesselberg, Cand. Pæd. Psych. Aut.
Marie Fleischer, cand.psych.aut.
Anne Lippert, Cand. Psyk.Aut.
Charlotte Jaeger, cand.psych.aut.
Ulrik Jørgensen, cand. psych aut. specialist i psykoterapi
Maria Rasmussen, cand.psych.
Camilla Westh, cand.psych.
Anne Mette Grøn. Cand.Psych.
Duygu Demir Kirkan, cand.psych.aut
Mia Skovmark, cand.psych
Anny Lee, cand.psych.
Camilla Ellegaard, cand.psych.aut.
Pernille Louise Kjeldsen, cand.psych.
Janne Klærke Rasmussen, specialist i psykoterapi
Anja R. Bjældager. Cand. Psych. Aut.
Janne Forsberg Hertz, cand. psych. aut., specialist i klinisk psykologi (voksen)
Mette Fonsø, cand. psych.
Maria Houlind, cand. Psych. Aut.
Nadia Mathiesen, cand.psych.
Stina Foshaug, cand.psych.aut
Laura Hanghøj, Cand. Psych.
Anne Cathrine Lefevre, cand.psych.aut
Maj Schøler Fausing, cand.psych, ph.d.
Rose marie Teyken cand. Psych.
Sanne Thomsen, Cand. Psych.Aut
Louise Hykkelbjerg Jensen, Cand.Psych
Ann Charlotte Christophersen, specialist i klinisk neuropsykologi
Jane Evald cand.psych., aut. og specialist i børneneuropsykologi
Simon Ozer, cand. psych., PhD
June Overhau Andersen, cand. psych.
Line Marcussen, cand.psych.
Kristine Mikkelsen, cand. psych., aut.
Julie Bønnebæk aut. Cand. Psych.
Marie Munk Binderup, cand.psych
Anneli Sejer Iversen, cand.psych
Kim Bistrup, Cand. Psych. Aut.
Maria Cass, cand.psych.
Oluf Gøtzsche-Astrup, cand.psych.
Dorthe Beck Frederiksen, cand.psych.aut
Anne Lykke Høigaard, cand.psych.
Pia Bundgaard, cand.psych.aut.
Amalie Vatne Brean, cand.psych.
Sabine Maria Schönhoff, cand.psych.aut.
Isalena Pagh Brauer, cand.psych.
Line Nørgaard Rasbak, cand.psych.
Malene Mikkelsen, Cand. Psych.
Pernille Slipsager Jørgensen, cand.psych.
Ida Marie Ankerfelt, cand.psych.
Pernille Holmboe, cand.psych.aut.,specialist og supervisor i psykoterapi. Specialpsykolog i Psykiatri
Esben Norup, Cand. Psych.
Louise Becker cand.psych.aut.
Helle Spure cand.psych.aut.
Puk Birgitte Gesner Christensen, cand. Psyk. Aut.
Mads Bonde Ubbesen. Cand. Psych. Aut. Phd
Kathrine Andersen, cand.psych.
Anne Ranning, cand.psych, PhD i Psykiatri
Stinne Thuesen, cand.psych.
Sandra Ebbesen, cand.psych
Marie Birkholm. Cand. Psych. Aut.
Kim Bisgaard cand. psyk. aut.
Eva Henriksen, Cand. Psych.
Anja Dahl Pedersen, cand. psych. aut.
Kathrine Ratkovic, cand.psych.
Jakob Gamborg, cand.psych.
Julie Demosa Enevoldsen, cand.psych. Ansat som klinisk børnepsykolog
Christina Hjortslev Horsleben, cand. Psych. Aut.
Nanna Marie Lindkvist Mortensen, cand.psych. aut
Christoffer Kølgaard, cand.psych. aut.
Benedikte Kusk Coltau, cand.psych.
Lone Birgitte Ladekarl, cand.psych.aut.
Lene Vejen Nissen, cand.psych
Trine Ravn Andersen, cand.psych.aut.
Marie-Theres Conradi, cand.psych.
Kirsti Viktoria Brigtsen, cand.psych.
Stine Tidemand Sørensen, cand.psych.
Karine Parello-Plesner, aut. Psykolog
Kirstine Legart Berthelsen, cand.psych.
Laura Bertelsen, cand.psych.
Mie Nissen, cand.psych.
Christina Saaby Jørgensen, cand.psych.
Andreas Mønster, cand.psych.
Linda Burlan Sørensen cand.psych.aut, Specialist i psykoterapi og supervision
Heidi Laursen, cand.psych.aut.
Nanna Maribo Krog, cand.psych. Aut.
Janni Strandby Madsen, cand.psych. Aut.
Rikke Donat Smed, cand.psych.aut
Louise Brøndum cand.psych.aut
Louise Stokbro cand.psych.aut
Betty Jacobsen, cand.psych. Pensioneret
Louise Jacobi, cand.psych.aut.
Dianna Bjørnkjær Loft, cand.psych.aut.
Dion Sommer, cand.psych., Ph.d. og professor i udviklingspsykologi

underskrivere

Kontakt oplysninger:

Kontakt kan ske via mail til:
Camilla Juhl Dorland

Download:

Vi har gjort det muligt at
downloade brevet i .pdf

Sociale medier: